Platné atestační otázky

Platné atestační otázky pro rok 2021

I. okruh

  1. Historie neurochirurgie
  2. Urgentní stavy v neurochirurgii
  3. Základy elektrofyziologie (EMG, EEG, EP) a peroperační EF metody
  4. Zobrazovací metody (CT, MRI, sonografie, AG, PMG) – princip vyšetření, senzitivita, specificita, algoritmus užití
  5. Intrakraniální hypertenze (mechanizmy
Číst dále...

Vznik Sekce akutní neurorehabilitace

Vážení členové České neurochirurgické společnosti,

dovolujeme si vám předložit od předsedy ČNCHS prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., MBA informace ohledně vzniku Sekce akutní neurorehabilitace České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a o způsobu přihlášení se do této Sekce (viz přílohy).

Výzva

Číst dále...