Dokument: Metodika pilotního projektu Navazující intenzivní neurorehabilitace u pacientů se získaným těžkým poškozením mozku (PP NINR)

Vážení členové ČNCHS a Sekce akutní neurorehabilitace,

pod odkazem níže naleznete dokument Metodika pilotního projektu Navazující intenzivní neurorehabilitace
u pacientů se získaným těžkým poškozením mozku (PP NINR).

Součástí dokumentu jsou i vnořené dokumenty, které najdete v textu pod odkazy s

Číst dále...

Vznik Sekce akutní neurorehabilitace

Vážení členové České neurochirurgické společnosti,

dovolujeme si vám předložit od předsedy ČNCHS prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., MBA informace ohledně vzniku Sekce akutní neurorehabilitace České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a o způsobu přihlášení se do této Sekce (viz přílohy).

Výzva

Číst dále...