Vznik Sekce akutní neurorehabilitace

Vážení členové České neurochirurgické společnosti,

dovolujeme si vám předložit od předsedy ČNCHS prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., MBA informace ohledně vzniku Sekce akutní neurorehabilitace České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a o způsobu přihlášení se do této Sekce (viz přílohy).

Výzva

Číst dále...