Vážené kolegyně a vážení kolegové,

na základě Mimořádného opatření, které dnes vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví

– o zákazu pořádání hromadných akcí nad 100 osob,

jsme nuceni přesunout konferenci Traumatologie, která se měla konat

dne 12. 3. 2020 v hotelu Avanti. O novém termínu konání konference

vás budeme včas informovat.

S pozdravem

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU
Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
Náměstek pro vědu a výzkum FN Brno