Důležité! Stanovisko výboru ČNCHS a ČNS

Výbor České neurochirurgické společnosti a výbor České neurologické společnosti ČLS JEP se distancují od “Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize”. Zmiňovaný dopis hovoří o konsenzu lékařů napříč odbornostmi a tváří se před veřejností jako jednotný názor všech lékařů. Oba výbory tento názor nesdílejí, naopak vnímají závažnost medicínských důsledků koronavirové krize a doporučují podpořit státní  orgány při jejich snaze o minimalizaci důsledků této pandemie. 

 

Prof.MUDr.Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Předseda České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

 

Prof.MUDr Josef Bednařík, CSc.
Předseda České neurologické společnosti ČLS JEP