Platné atestační otázky

Platné atestační otázky pro rok 2021

I. okruh

 1. Historie neurochirurgie
 2. Urgentní stavy v neurochirurgii
 3. Základy elektrofyziologie (EMG, EEG, EP) a peroperační EF metody
 4. Zobrazovací metody (CT, MRI, sonografie, AG, PMG) – princip vyšetření, senzitivita, specificita, algoritmus užití
 5. Intrakraniální hypertenze (mechanizmy vzniku, diagnostika, léčba)
 6. Monitorování stavu vědomí. Smrt mozku a transplantační program
 7. Poruchy likvorodynamiky (hydrocefalus, diagnostika, terapie)
 8. Monitorování vitálních funkcí a laboratorních hodnot na NCH JIP
 9. Bolest – projev nemoci. Chirurgická léčba bolesti
 10. Epileptický záchvat – projev onemocnění CNS. Epileptochirurgie
 11. Neuromodulace (principy, aplikace, indikace)
 12. Funkční neurochirurgie (principy, aplikace, indikace)
 13. Radiochirurgie (principy, aplikace, indikace)
 14. Stereotaxe (principy, aplikace, indikace)
 15. Intervenční radiologie
 16. Neuroendoskopie (principy, aplikace, indikace)

II. okruh

 1. Klasifikace, klinika a algoritmus diagnostického a terapeutického postupu u intrakraniálních nádorů
 2. Gliomy
 3. Meningiomy
 4. Metastázy
 5. Selární nádory
 6. Nádory pineální krajiny
 7. Nádory koutu mostomozečkového
 8. Nádory mozečku
 9. Nádory mozkového kmene
 10. Nádory komorového systému
 11. Nádory CNS v dětském věku-specifika
 12. Nádory míchy, míšních obalů a páteře
 13. Nádory periferních nervů
 14. SAK + mozková aneurysmata
 15. AVM (mozkové, spinální, durální, CCF) + kavernomy
 16. Intracerebrální krvácení hypertoniků

III. okruh

 1. Kraniocerebrální poranění – klasifikace, algoritmus diagnostického a terapeutického postupu
 2. Fraktury kalvy a baze lební
 3. Penetrující poranění (střelná, bodná, sečná)
 4. Poúrazové nitrolební hematomy a kontuze mozku
 5. Difúzní axonální poranění
 6. Sekundární poranění mozku
 7. Poranění mozkových cév a hlavových nervů
 8. Poranění míchy a páteře
 9. Poranění periferních nervů, entrapment syndromy
 10. Infekční onemocnění mozku a míchy
 11. VVV (kraniosynostózy, kraniální a spinální rozštěpové vady, Chiari malformace)
 12. Etiopatogeneza lumboischiadického syndromu, Chirurgická léčba výhřezů bederních meziobratlových plotének, Chirurgická léčba bederní stenózy
 13. Etiopatogeneza cervikobrachiálního syndromu, Chirurgická léčba výhřezů krčních meziobratlových plotének, Chirurgická léčba osteofytů krční páteře
 14. Spondylolistéza (algoritmus diagnostického a terapeutického postupu), Failed back surgery syndrom
 15. Ischemie mozku, karotická endarterektomie, extra-intrakraniální anastomóza
 16. Dekompresivní kraniektomie, kranioplastiky

Atestační otázky platné od 2018