Cena J.E.Purkyně prof. MUDr. Eduardu Zvěřinovi, DrSc., FCMA

Neurochirurgovi prof. MUDr. Eduardu Zvěřinovi, DrSc., FCMA bylo 16.6.2021 na zámku v Libochovicích uděleno nejvyšší lékařské ocenění, a to cena J.E.Purkyně.

 

prof.MUDr.Sameš, CSc., doc.MUDr. Česák, Ph.D.