Byla provedena změna ve Vzdělávacích programech atestačních oborů. Rozpis jednotlivých oborů v této příloze