Petrova cena za rok 2021

Nadace Rudolfa Petra ve spolupráci s Českou a Slovenskou neurochirurgickou společností předala v rámci postgraduálního kurzu v Hradci Králové Cenu Rudolfa Petra. Ta je tradičně udělována za nejlepší publikaci v oboru neurochirurgie autorovi do 35 let věku. Letošním laureátem se stal MUDr. Richard Voldřich z Neurochirurgické kliniky ÚVN Praha-Střešovice za článek Long-term stability of Onyx: is there any indication for repeated angiography after dural arteriovenous embolization? (J Neurosurg. 2021 Jun 25;136(1):175-184).
Doktor Voldřich ukončil studia na Lékařské fakultě v Plzni v roce 2018. Zkoušku ze základního kmene neurochirurgie absolvoval na Lékařské fakultě v Plzni v roce 2021. Předmětem jeho zájmu je cévní neurochirurgie a to i v hybridní formě na poli intervenční radiologie. V letošním roce obdrží laureát poprvé finanční odměnu ve výši 2000 Euro. Odměna je určena na cestovné na mezinárodní kongres nebo návštěvu renomovaného pracoviště dle volby příjemce.
Letošnímu vítězi Ceny Rudolfa Petra MUDr. Richardu Voldřichovi blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho úspěchů v budoucím profesním a osobním životě.

Za Českou neurochirurgickou společnost

Dne 3.5.2022

Doc. MUDr. Vladimír Přibáň Ph.D