Pozvánka na Výroční sjezd České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, jménem spolupracovníků z Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU a jménem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP co nejsrdečněji pozval k účasti na Výročním sjezdu České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v Brně v hotelu Best Western International ve dnech 14. – 16. 11. 2022.

V příloze najdete pozvánku.

Těšíme se na naše setkání v Brně

prof. MUDr. Martin Smrčka, CSc., MBA
prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP

PDF Pozvánka