Výsledky voleb volených funkcí Výboru a Revizní komise ČNCHS 14.11.2022

Výsledky zvolených funkcí na ustavující schůzi nového Výboru a Revizní komise ČNCHS ze dne 14.11.2022

Předseda:  Sameš Martin, prof., MUDr., Ph.D., MBA

Místopředseda: Smrčka Martin, prof., MUDr., Ph.D., MBA

Vědecký sekretář: Lipina Radim, doc., MUDr., Ph.D.

Pokladník: Přibáň Vladimír, doc. MUDr., Ph.D.

Předseda revizní komise: Vaverka Miroslav, doc., MUDr., CSc.