VIII. multioborové neurochirurgicko – radiodiagnosticko – rehabilitační sympozium

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás pozvat na multioborové sympozium , které se bude konat ve dnech 20.- 21. ledna 2017 na Soláni. Jedná se již o VIII. ročník tohoto sympozia a velmi rád bych se opět setkal se všemi kolegy, kteří se podílejí na péči o naše pacienty a které odborný program osloví.

Odkaz