XXIV. postgraduální kurz

XXIV. postgraduální kurz

XXIV. Postgraduální kurz v neurochirurgii 3 – 5. 5. 2017

Záštitu nad pořádáním kurzu přislíbily: Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice v Hradci Králové

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“

Program kurzu bude k dispozici na www.fnhk.cz/nch přibližně jeden měsíc před začátkem akce. Akce je ohodnocena certifikátem.
Zároveň bude probíhat i sesterská sekce ve dnech 3. – 4. 5. 2017

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
3. 5.- 5. 5. 2017 – Nové Adalbertinum, Velké náměstí, Hradec Králové, zahájení 3. 5. 2017 v 10,00 hod.

REGISTRACE

Lékaři:
Sestry:
Přednášející:
Platba převodem na č.účtu 112155488/0300,
v.s. = rodné číslo nebo registrační číslo – při registraci elektronicky. V místě konání kurzu, středa, čtvrtek 8,00-15,00.
Přihlášky vyplňte na www.fnhk.cz/nch.

STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
2200,-Kč 600,- Kč zdarma
Stravování a občerstvení bude zajištěno v místě konání kurzu. Pro možnosti ubytování viz. elektronická registrace.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Společenský večer 3.5.2017 bude sponzorován, místo bude upřesněno.

MUDr. Michael Bartoš, Jana Brožová. Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Tel.:, 495832550, fax: 495833024, e-mail: brozovaj@lfhk.cuni.cz, michael.bartos2@fnhk.cz
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY A PLATBA DO 3. 4. 2017