Vážení příznivci Neurochirurgické společnosti,

zde Vám předkládáme postup pro vstup do České neurochirurgické společnosti. Přihlášku naleznete na konci.

Žádost o členství v České neurochirurgické společnosti musí obsahovat:

  • vyplněnou přihlášku(v příloze)
  • 2 reference členů výboruČNCHS
    • doporučené znění : Doporučuji MUDr. …, lékaře Neurochirurgické kliniky …, k přijetí členem České neurochirurgické společnosti.)

Tyto tři tiskopisy buďto:

  • zašlete doc. Lipinovi, vědeckému sekretáři ČNCHS, který je vezme s sebou na následující zasedání výboru
    • adresa:
      • FN Ostrava, Neurochirurgická klinika, doc.MUDr.RadimLipina,Ph.D., 17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
  • anebo je předáte svému přednostovi/primáři (pokud je členem výboru společnosti) – který je předloží na schůzi výboru.

Přihláška řádného člena