Members of the Committee and the Audit Committee (term 2018-2022)
President
prof. MUDr. Smrčka Martin, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika FN a LF MU
Jihlavská 20
62500 Brno
tel: 532232884
smrcka.martin@fnbrno.cz
Vicepresident
prof. MUDr. Sameš Martin, CSc.
Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice
Sociální péče 12a
40113 Ústí nad Labem
tel: 477112873
martin.sames@mnul.cz
Scientific secretary
doc. MUDr. Lipina Radim, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN a LF OU
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 595-376470
radim.lipina@fno.cz; radim.lipina@gmail.com
Treasurer
doc. MUDr. Přibáň Vladimír, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN a LF Plzeň
Alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-104371
v.priban@centrum.cz
Members of the Committee
doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN U Svaté Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 BRNO
tel: 543 181 111
email: radim.jancalek@fnusa.cz
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Neurochirurgická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova
779 00 Olomouc
tel.: 588 442 779
miroslav.vaverka@fnol.cz
prof. MUDr. Suchomel Petr, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
46063 Liberec
tel: 485-312707
petr.suchomel@nemlib.cz
prim. MUDr. Klener Jan
Neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-273091
jan.klener@homolka.cz
doc. MUDr. Česák Tomáš, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN a LF HK
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833315
tomas.cesak@fnhk.cz; cesak.tomas@seznam.cz
MUDr. Fiedler Jiří, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-87 6011
fiedler@nemcb.cz
prof. MUDr. Netuka David, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-202968
david.netuka@uvn.cz
Members of the Audit Committee
Chairman
doc. MUDr. Brichtová Eva, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 543182688
brichtovae@seznam.cz
Member
MUDr. Vachata Petr, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice
Sociální péče 12a
40113 Ústí nad Labem
Member
doc. MUDr. Filip Michal, Ph.D.
filip@bnzlin.cz
michal.filip@osu.cz