Vznik Sekce akutní neurorehabilitace

Vážení členové České neurochirurgické společnosti,

dovolujeme si vám předložit od předsedy ČNCHS prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D., MBA informace ohledně vzniku Sekce akutní neurorehabilitace České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a o způsobu přihlášení se do této Sekce (viz přílohy).

Výzva

Číst dále...

Důležité! Stanovisko výboru ČNCHS a ČNS

Výbor České neurochirurgické společnosti a výbor České neurologické společnosti ČLS JEP se distancují od “Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize”. Zmiňovaný dopis hovoří o konsenzu lékařů napříč odbornostmi a tváří se před veřejností jako jednotný

Číst dále...