Czech Neurosurgical Society

  • Czech name: Česká neurochirurgická společnost
  • Shortcut: ČNCHS
  • Journal: Česká a slovenská neurochirurgie a neurologie
  • Publisher: Ambit Media, a. s. ve spolupráci s ČLS JEP
  • Periodicity: 6times in year
  • Number of members in society: 210

Contact address:

  •  doc. MUDr. Lipina Radim, Ph.D. – vědecký sekretář

Administration website

MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. – web officer

MUDr. Pavel Trávníček – web administrator

MUDr. Miroslav Cihlo, webdesign, webservis