Česká neurochirurgická společnost

  • Anglický Název: Czech Neurosurgical Society
  • Zkratka: ČNCHS
  • Časopis: Česká a slovenská neurochirurgie a neurologie
  • Vydavatel časopisu: Ambit Media, a. s. ve spolupráci s ČLS JEP
  • Perioda zasílání: 6x ročně
  • Počet členů společnosti: 210

Kontaktní adresa:

  •  doc. MUDr. Lipina Radim, Ph.D. – vědecký sekretář

Správa webových stránek

Doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. – web officer

MUDr. Pavel Trávníček – web administrator

 

MUDr. Miroslav Cihlo, webdesign, web servis