I. OKRUH (OBECNÁ NEUROCHIRURGIE):

 1. Klinické neurologické vyšetření u neurochirurgického pacienta
 2. Syndrom nitrolební hypertenze
 3. Cirkulace mozkomíšního moku, poruchy likvorodynamiky
 4. Zobrazovací vyšetření v neurochirurgii ( diagnostická)
 5. Zobrazovací vyšetření v neurochirurgii ( perioperační)
 6. Elektrofyziologická vyšetření v neurochirurgii (diagnostická)
 7. Elektrofyziologická vyšetření v neurochirurgii ( perioperační)
 8. Laboratorní vyšetření v neurochirurgii
 9. Poruchy vnitřního prostředí u NCH pacienta
 10. Poruchy vědomí, smrt mozku
 11. Zásady KPR
 12. Přístrojové vybavení NCH operačního sálu, zásady asepse, sterilizace
 13. Metody neurointenzivní monitorace
 14. Prevence sekundárního postižení mozku po KCP
 15. Prevence trombembolie
 16. Předoperační příprava pacientů s antikoagulační léčbou
 17. „Safe Surgery“ protokol
 18. Typy anestezií používané v neurochirurgii
 19. Perioperační komplikace u NCH operací
 20. Chirurgické komplikace v neurochirurgii
 21. Nechirurgické pooperační komplikace
 22. Funkční neurochirurgie (principy, aplikace)
 23. Stereotaxe
 24. Neuromodulace
 25. Intervenční radiologie
 26. Neuroendoskopie
 27. Chirurgická léčba bolesti
 28. Epileptochirurgie
 29. Radiochirurgie
 30. Awake kraniotomie (postupy, monitorace)

 

II. OKRUH (SPECIÁLNÍ NEUROCHIRURGIE):

 1. Supratentoriální intraaxiální tumory
 2. Supratentoriální extraaxiální tumory
 3. Infratentoriální tumory
 4. Tumory CNS v dětském věku (specifika)
 5. Metastázy do CNS
 6. Nádory páteře a míchy
 7. Nádory periferních nervů
 8. VVV CNS (rozštěpové vady, kraniosynostózy)
 9. VVV páteře a míchy
 10. Spontánní SAK, intrakraniální aneurysmata
 11. AVM, kavernomy, durální píštěle kraniální
 12. Spinální AVM a durální píštěle
 13. Spontánní ICH
 14. Infekce intrakraniální
 15. Infekce intraspinální
 16. Hydrocefalus vrozený a získaný
 17. NPH- normotenzní hydrocefalus
 18. Ischemické postižení mozku a míchy
 19. Fraktury kalvy
 20. Fraktury baze lební a likvorea
 21. Úrazová nitrolební krvácení
 22. Chronický subdurální hematom
 23. Ložiskové poranění mozku
 24. DAP, traumatický edém mozku
 25. Poranění periferních nervů
 26. Poranění páteře a míchy
 27. Lumboischiadický syndom (LIS)
 28. Spondylolistéza
 29. CB syndrom a myelopatie
 30. Úžinové syndromy

 

III. OKRUH (TOPOGRAFICKÁ ANATOMIE, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA, OPERAČNÍ PŘÍSTUPY):

 1. Karotické povodí (ACI) – přední část Willisova okruhu
 2. Karotické povodí (ACI) – zadní část Willisova okruhu
 3. ACI (krční úsek)
 4. VB povodí
 5. Žilní systém mozku
 6. Přední jáma lební
 7. Střední jáma lební
 8. Zadní jáma lební
 9. Selární oblast
 10. Pineální oblast
 11. MM kout
 12. Mozkový kmen
 13. CC přechod
 14. C páteř
 15. Th páteř
 16. LS páteř
 17. Komorový systém
 18. Elokventní oblasti mozku
 19. Supratentoriální přístupy
 20. Infratentoriální přístupy
 21. Přístupy na bazi lební
 22. Přístupy do páteřního kanálu
 23. Hlavové nervy (I., II., III.)
 24. Hlavové nervy (IV., V., VI.)
 25. Hlavové nervy (VII., VIII.)
 26. Hlavové nervy (IX., X., XI., XII.)
 27. Chirurgie periferních nervů HK
 28. Chirurgie periferních nervů DK
 29. Dekompresivní kraniektomie (indikace, operační techniky)
 30. Kranioplastika (indikace, operační techniky)