Okruhy otázek k atestaci z Neurochiirurgie

Platné atestační otázky pro rok 2022

I. okruh

 1. Historie neurochirurgie
 2. Urgentní stavy v NCH
 3. Předoperační plánování, neuronavigace, peroperační monitoring
 4. Zobrazovací metody v NCH
 5. Intrakraniální hypertenze (patofysiologie, diagnostika, terapie)
 6. Klasifikace stavu vědomí, monitorace, smrt mozku
 7. Poruchy likvorové dynamiky (hydrocefalus, likvorová hypotense)
 8. Neurointenzivní péče ( pooperačním monitorace, patofysiologické stavy, terapie)
 9. Chirurgická léčba bolesti
 10. Epileptochirurgie
 11. Neuromodulace, stereotaxe
 12. Radiochirurgie
 13. Intervenční radiologie
 14. Neuroendoskopie
 15. Zánětlivá onemocnění nitrolebního prostoru
 16. Vrozené vývojové vady kraniální ( dysrafismy, kraniostenosy)

II. okruh

 1. Kraniocerebrální poranění (klasifikace – algoritmus diagnostický a terapeutický, komoce, kontuze,
  mozkový edém, difuzní axonální poranění)
 2. Fraktury kalvy a baze lební, penetrující poranění mozku
 3. Traumatické nitrolební hematomy, dekompresivní kraniotomie, kranioplastika, chronický subdurální
  hematom
 4. Poranění periferních nervů, úžinové syndromy a nádory periferních nervů
 5. Low grade gliomy
 6. High grade gliomy
 7. Meningeomy
 8. Nádory selární a paraselární
 9. Nádory pineální
 10. Nádory mostomozečkového koutu, mozečku a komorového systému
 11. Nádory CNS v dětském věku
 12. Sekundární mozkové nádory ( metastásy)
 13. Aneuryzmata mozkových cév, SAH
 14. Mozkové cévní malformace (AVM, kavernomy, durální píštěle)
 15. Ischemie mozku, stenóza a okluze magistrálních tepen ( ACI, VA)
 16. Spontánní intracerebrální krvácení

III. okruh

 1. Diagnostický algoritmus při onemocnění páteře, operační principy
 2. Operační přístupy v páteřní chirurgii a instrumentace páteře, terapie deformit páteře
 3. Historie chirurgické léčby páteře a míchy
 4. Degenerativní onemocnění krční páteře
 5. Degenerativní onemocnění hrudní a LS páteře
 6. Hernie disku a stenóza LS páteře
 7. Spondylolistézy LS páteře
 8. Poranění CC přechodu a horní krční páteře
 9. Poranění dolní krční páteře a míchy
 10. Poranění hrudní, LS páteře, sakra a nervových struktur
 11. Osteoporotické zlomeniny páteře
 12. Zánětlivá onemocnění páteře
 13. Spinální intradurální nádory
 14. Primární nádory páteře
 15. Sekundární nádory páteře
 16. Onemocnění páteře v dětském věku, vrozené vývojové vady páteře a nervových struktur

Atestační otázky platné od 2022