Okruhy otázek z neurochirurgie k atestaci

Okruh -Všeobecné:

Historie neurochirurgie

Urgentní stavy v NCH

Předoperační plánování, neuronavigace, peroperační monitoring

Zobrazovací metody v NCH

Intrakraniální hypertenze (patofysiologie, diagnostika, terapie)

Klasifikace stavu vědomí, monitorace, smrt mozku

Poruchy likvorové dynamiky (hydrocefalus, likvorová hypotense)

Neurointenzivní péče ( pooperačním monitorace, patofysiologické stavy, terapie)

Chirurgická léčba bolesti

Epileptochirurgie

Neuromodulace, stereotaxe

Radiochirurgie

Intervenční radiologie

Neuroendoskopie

Zánětlivá onemocnění nitrolebního prostoru

Vrozené vývojové vady kraniální ( dysrafismy, kraniostenosy )

Okruh – speciální: kraniální –  trauma, nádory, cerebrovaskulární

Kraniocerebrální poranění (klasifikace – algoritmus diagnostický a terapeutický, komoce, kontuze, mozkový edém, difuzní axonální poranění)

Fraktury kalvy a baze lební, penetrující poranění mozku

Traumatické nitrolební hematomy, dekompresivní kraniotomie, kranioplastika, chronický subdurální hematom

Poranění periferních nervů, úžinové syndromy a nádory periferních nervů

Low grade gliomy

High grade gliomy

Meningeomy

Nádory selární a paraselární

Nádory pineální

Nádory mostomozečkového koutu, mozečku a komorového systému

Nádory CNS v dětském věku

Sekundární mozkové nádory ( metastásy)

Aneuryzmata mozkových cév, SAH

Mozkové cévní malformace (AVM, kavernomy, durální píštěle)

Ischemie mozku, stenóza a okluze magistrálních tepen ( ACI, VA)

Spontánní intracerebrální krvácení

Okruh – speciální: spinální

Diagnostický algoritmus při onemocnění páteře, operační principy

Operační přístupy v páteřní chirurgii a instrumentace páteře, terapie deformit páteře

Historie chirurgické léčby páteře a míchy

Degenerativní onemocnění krční páteře

Degenerativní onemocnění hrudní a LS páteře

Hernie disku a stenóza LS páteře

Spondylolistézy LS páteře

Poranění CC přechodu a horní krční páteře

Poranění dolní krční páteře a míchy

Poranění hrudní, LS páteře, sakra a nervových struktur

Osteoporotické zlomeniny páteře

Zánětlivá onemocnění páteře

Spinální intradurální nádory

Primární nádory páteře

Sekundární nádory páteře

Onemocnění páteře v dětském věku, vrozené vývojové vady páteře a nervových struktur