Problematika úrazů a neurointenzivní péče

Prosíme pořadatele, kteří měli rozdělenu stáž na Intenzivní péči a Traumatologii nebo pouze jedno z těchto témat o úpravu dle poslední schůze Výkonného výboru ČNCHS. Úpravu, prosím, pak zašlete duplicitě na email předsedovi ČNCHS a administrátorovi webu. Pokud stáž ponecháváte v původním znění, prosím o potvrzení na email administrátora webu. Děkujeme

 

Pořadatel Termín Název kurzu specializační přípravy
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno termín po domluvě Kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče
Nemocnice Na Homolce Praha termín po domluvě Intenzivní péče v neurochirurgii 
Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové termín po domluvě Neurointenzivní péče a kraniocerebrální poranění
Nemocnice Liberec termín po domluvě Kraniocerebrální poranění a intenzivní neurochirurgická péče 

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých

FN Motol 2. LF UK

termín po domluvě Neurotraumatologie
Neurochirurgická klinika FNOL Olomouc termín po domluvě Traumatologie a intenzivní péče v neurochirurgii
Neurochirurgické oddělení FN Plzeň termín po domluvě Neurotraumatologie a neurointenzivní péče
Neurochirurgické klinice Univerzity J.E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem termín po domluvě Neurointenzivní péče

Neurochirurgická klinika 3. LF UK

a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

termín po domluvě Neurotraumatologie