Zásady postgraduálního vzdělávání v neurochirurgii, které byly přijaty a schváleny výborem ČNCHS JEP a SOR pro neurochirurgii s platností od 31.1.2013

 1. základní kmen se nemění (zatím je respektována naše výjimka)
 2. povinné kurzy zůstávají
 3. je schválena změna v pětiletém specializačním vzdělávání (MZD projednáno bez námitek), která je v příloze
 4. všichni bez rozdílu musí pobývat na akreditovaném pracovišti mimo stáže 5 let

Zásady absolvování stáží pro čerstvě zapsané do oboru neurochirurgie:

 1. pobyt na akreditovaném NCH pracovišti (mimo stáže)
 2. první 4 roky každý rok minimálně 2 týdny mimo mateřské pracoviště (8 témat – vyčerpat všechna témata během 4 let) – nabídka vpravo
 3. stáže jsou týdenní
 4. stáže 1.- 4. rok musí probíhat mimo mateřské pracoviště
 5. pátý rok 1 měsíc na pracovišti akreditovaném UEMS a 1 měsíc před atestací na zkoušejícím pracovišti (může být domácí pracoviště)

Zásady absolvování stáží pro již probíhající vzdělávání v oboru neurochirurgie:

 1. všichni (i ti v posledním roce) musí mít absolvované stáže 1 týden radio a 1 týden dětské NCH
 2. všichni musí mít náplň pátého roku (1 měsíc zkoušející atestace a 1 měsíc UEMS)
 3. ti, kteří jsou více jak dva roky před atestací, mohou volit ze zbylých šesti témat (zvykle volí to, co se u nich dělá méně často), vždy pro rok 2 týdenní stáže
 4. logbook platí — vyjmenované výkony musí adept provádět jako operatér (doložitelné op. protokoly) první asistence je přijatelná pouze po projednání s atestační komisí.

 

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.                                doc. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.

člen výboru ČNCHS JEP                                      předseda SOR pro 2013

Témata předatestačních stáží

Problematika úrazů a neurointenzivní péče

2

Dětská neurochirurgie

3

Problematika cévní neurochirurgie

4

Problematika neuroonkologické chirurgie

5

Problematika operativy periferních nervů

6

Spondylochirurgie

7

Radiochirurgie

8

Funkční neurochirurgie

 

Vzhledem k tomu, že ke každému kurzu je nutná příprava daného pracoviště, žádáme o zaslání přihlášek minimálně 1 měsíc před zahájením stáže.