Spondylochirurgie

Pořadatel Termín Název kurzu specializační přípravy
Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny – Brno termín po domluvě Spondylochirurgie
Nemocnice Na Homolce Praha termín po domluvě Stáž z páteřní  chirurgie
Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové termín po domluvě Spondylochirurgie
Krajská nemocnice Liberec termín po domluvě Spondylochirurgická stáž
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých FN Motol 2.LF termín po domluvě Páteř – neurochirurgické postupy
Neurochirurgická klinika FN Olomouc termín po domluvě Spondylochirurgie
Neurochirurgická klinika FN Ostrava termín po domluvě Spondylochirurgická stáž
Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace termín po domluvě Miniinvazivní techniky chirurgické léčby degenerativního a traumatického postižení torakolumbální páteře

Neurochirurgická klinika Univerzity J.E. Purkyně

a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

termín po domluvě Spondylochirurgie
Neurochirurgická klinika ÚVN Praha termín po domluvě Spondylochirurgická stáž
NCH KNBT a.s., Zlín termín po domluvě

Spondylochirurgická stáž – miniinvazivita

 

Spondylochirurgie –  chirurgické řešení osteoporotických fraktur