Problematika cévní neurochirurgie

Pořadatel Termín Název kurzu specializační přípravy
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno termín po domluvě Cerebrovaskulární stáž
Neurochirurgické a radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. termín po domluvě Cerebrovaskulární neurochirurgie
Nemocnice Na Homolce Praha termín po domluvě Cévní neurochirurgie
Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové termín po domluvě Cerebrovaskulární problematika
Nemocnice Liberec termín po domluvě Cerebrovaskulární stáž
Neurochirurgická klinika FN Olomouc termín po domluvě Cévní neurochirurgie
Neurochirurgické oddělení FN Plzeň termín po domluvě Cévní neurochirurgie

Neurochirurgická klinika Univerzity J.E. Purkyně

a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

termín po domluvě Cévní neurochirurgie

Neurochirurgická klinika 3. LF UK

a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

termín po domluvě Cévní neurochirurgie
Neurochirurgická klinika ÚVN Praha termín po domluvě Cerebrovaskulární stáž