Problematika operativy periferních nervů

Pořadatel Termín Název kurzu specializační přípravy
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno termín po domluvě Periferní nervy
Neurochirurgické a radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. termín po domluvě Periferní nervy

Neurochirurgické klinice Univerzity J.E. Purkyně

a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

termín po domluvě Periferní a hlavové nervy

Neurochirurgická klinika 3. LF UK

a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

termín po domluvě Chirurgie periferních nervů
Neurochirurgická klinika KNTB Zlín termín po domluvě Periferní nervy