Návštěva Rehabilitační kliniky Lippoldsberg v Dolním Sasku

 

Dovoluji si tímto podat zprávu o uskutečněné návštěvě Rehabilitační kliniky Lippoldsberg v Dolním Sasku, kterou jsme se zástupci sekce akutní neurorehabilitace České neurochirurgické společnosti absolvovali ve dnech 7. a 8. září 2021. Přítomni byli přednosta Neurochirurgické kliniky LFMU a FN Brno prof. MUDr. Martin Smrčka Ph.D., MBA, přednosta Neurochirurgické kliniky FN Plzeň doc. MUDr. Přibáň, Ph.D. a zástupce přednosty Neurochirurgického oddělení České Budějovice MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D., MBA. Návštěva proběhla ve velmi přátelské a konstruktivní atmosféře. Prof. Veith Rode přednosta Neurochirurgické kliniky univerzity v Gottingenu nám věnoval mnoho času, a hlavně nám vysvětlil, proč z jeho pohledu je tato akutní forma rehabilitace pro jeho kliniku přínosná. U pacientů, kteří jsou na jeho klinice hospitalizováni probíhá co nejdříve překlad do Rehabilitačního centra Lippoldsberg z části již během fáze kontrolované ventilace speciálním transportem. V době DRG to umožňuje zkrácení doby hospitalizace a možnost včasného započetí rehabilitace.

 

Mapa s polohou Gottingen a kliniky Lippoldsberg.

 

Návštěva kliniky Lippoldsberg byla pro mnohé z nás překvapením. Byli jsme konfrontováni s komplexním rehabilitačním zařízením, v budovách bývalého sanatoria pro pacienty s tuberkulózou. Neskutečně přínosná byla návštěva weaningové jednotky, kde bylo vyčleněno 10 lůžek pro pacienty s kontinuální umělou ventilací s hlavním cílem odvyknout pacienty od ventilace. Samozřejmě, že během této intervence probíhá diagnostika a terapie poruch polykání, různé formy stimulační terapie, mobilizace a vertikalizace pacienta. Zajímavá byla výše úhrad za ventilovaného pacienta, která byla umožněna po celou dobu hospitalizace (nejen během kontrol ventilace) a činila 1600 euro denně. Běžná sazba včasné neurorehabilitace fáze B bez ventilace v tomto zařízení je 580 euro. Důležité je zmínit, že tento koncept je vysoce úspěšný, až 90 % z ventilovaných pacientů je možno převést na normální respiraci. Pro mě překvapivým elementem bylo, že je prováděna i neuropaliativní péče. Do dnešního dne přes všechny pokroky moderní diagnostiky není možné s absolutní jistotou stanovit prognózu pacienta v akutní fázi onemocnění. Stává se tedy, že u části pacientů se ukáže nutnost paliativní péče, přibližně 10 % pacientů umírá. Tato neuropaliativní péče je vnímána rodinnými příslušníky velmi pozitivně, neboť vnímají že bylo uděláno vše, co je v lidských možnostech.

Celkově je tato klinika skvěle organizována. Pacienti, kteří jsou zde hospitalizováni, mají vesměs velmi těžké poškození podle indexu Barthelové méně než 30 bodů. Přes závažnost tohoto postižení jsou zde používané nejen tradiční, ale i moderní rehabilitační koncepty, jako je robotika a virtuální terapie, které umožňují dosáhnout požadované míry repetice k co nejlepší podpoře neuroplasticity. Důležitým diagnostickým prvkem je vedle možnosti základní elektrofyziologické diagnostiky vlastní CT a nepřetržitá 24 – hodinová možnost konzultace s Neurochirurgickou univerzitní klinikou v Gottingenu. Dokonce pravidelně jednou týdně prof. Veit Rohde zde osobně provádí vizitu.

Naše hodnocení návštěvy je velmi pozitivní, jelikož jsme na „vlastní oči“ viděli, že včasná neurochirurgická rehabilitace těžce postižených pacientů funguje. Dodnes jsou tito pacienti v České republice považováni za rehabilitace neschopní. Tato možnost včasné rehabilitace v České republice zcela chybí, což si každý z nás uvědomil. Snad nejlepší bylo, že všichni nakonec prohlásili “to chceme také“. Důležitá je ještě poznámka na závěr: klinika Lippoldsberg není nic výjimečného, je to standardní rehabilitační postup praktikovaný v Německu ji 25 let.

Klinika Lippoldsberg

 

Profesor Veith Rode a vedoucí lékařka kliniky Lippoldsberg Maria Bara.