Vážení členové České neurochirurgické společnosti, dámy a pánové,

do nového roku 2023 vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů, při této příležitosti mi dovolte shrnout nejdůležitější události roku 2022.

Sekce akutní neurorehabilitační péče dokončila podklady, realizace chybějící péče o pacienty po TBI, nádorech a krvácení do mozku byla diskutována s ministrem zdravotnictví a předsedou zdravotního výboru Senátu ČR, byla zahájena tvorba pilotního projekt.

Naše společnost je aktivní v prezentacích i v účasti rezidentů v EANS training committee, úspěšně proběhl kurz se spinální problematikou na Kypru v 3/2022, kurz na téma TBI a funkční neurochirurgie v Tiraně v 5/2022 a kurz neuroonkologický v Maastrichtu v 8/2022. Individual membership (IM) v EANS nadále spoluurčuje počet rezidentů v EANS kurzech.
Velmi vysoko je hodnocena účast našich odborníků v EANS komisích a sekcích (UEMS, Vascular, Skull Base, IM), na Kongresu EANS 2022 v Bělehradě, vysoký kredit má kurz EANS Cranial step I Hands-On v Brně.

Výroční kongres s mezinárodní účastí proběhl úspěšně pod vedením M.Smrčky ve dnech 14.-16.11.2022 v Brně. Čestné členství ČNCHS obdržel M.Vaverka, T.Meling, K.Schaller, V.Smolanka, M.Vukič. Příští rok bude kongres pořádán 8.-10.11.2023 v Hradci Králové.

Specializační atestaci organizoval příkladně předseda SOR  R.Lipina 5.12.2022 v Ostravě, přihlášeno 10 atestantů, zdárně  absolvovalo  9 neurochirurgů, jeden kolega neprospěl, atestaci v roce 2023 připravuje ÚVN.

Pro Petrovu cenu byly v roce 2022 oživeny podmínky pro přihlášky, přijímány jsou pouze původní práce, člen ČNCHS, do 35 let věku, rozhoduje časopis nejvyšším IF, odměna 2000 Euro. Cenu v roce 2022 získal R. Voldřich. Cenu z jedné třetiny honoruje Slovenská neurochirurgická společnost, Petrova cena je otevřena i pro slovenské kolegy.

Stipendijní stáž a pobyt v USA Ondřeje Choutky absolvoval J.Dostál z Neurochirurgické kliniky v Plzni.

Výbornou reprezentací společnosti a našich neurochirurgů byly tyto odborné akce: účast českých neurochirurgů na světových kongresech WFNS v Bogotě a WFSBS Rio de Janeiru v březnu 2022, na AANS ve Philadelphii v dubnu 2022, SUN Meeting v Praze (The Society of University Neurosurgeons) 29.6.-3.7.2022, na kterém byla v celistvém bloku prezentována historie a současnost naší neurochirurgie; vystoupení české reprezentace ve vaskulární neurochirurgii na kongresu WFNS Cerebrovascular Disease Therapy Committee v Clujj-Nappoca ve dnech 8.-9.9.2022; prezentace českých neurochirurgů na Výročním kongresu SNCHS v Košicích 6.-8.10.2022

Udělena byla cena výboru České neurochirurgické společnosti za knihu: D. Krahulík, E. Brichtová  a kolektiv: Dětská neurochirurgie

V roce 2022 byla uspořádána humanitární sbírka na podporu Ukrajiny, poděkování za tuto aktivitu patří R. Bartošovi z Neurochirurgické kliniky Ústí nad Labem

Zdárně pokračovala tradice Tenisového turnaje společnosti, tentokrát v příjemném Vista Club v Motole, výsledky – 1. místo M. Sameš, H. Zítek, 2. místo T. Česák, P. Krůpa, 3. místo P. Buchvald, L. Trněný

Novými členy společnosti se stali: M. Munták, P. Škunda, A. Štěrba, M. Barák, L. Varga, O. Plaček, Dr. Seidlová, Dr. Koleják, Dr. Pištěk, Dr. Muzikářová, Dr. Plevko

Proběhly elektronické volby do výboru ČNCHS, děkujeme volební komisi pod vedením S.Řeháka za hladký a regulérní průběh.

Výbor zasedal v roce 2022 čtyřikrát: v únoru ve Špindlerově Mlýně, v dubnu v Hradci Králové během postgraduálního kurzu, v srpnu v Praze po tenisovém turnaji, v listopadu v Brně při Výročním kongresu naší společnosti.

Děkuji všem členům naší společnosti za úspěšný rok 2022 a přeji pozitivní energii a uspokojení v novém roce.

S úctou a pozdravem

Martin Sameš
Ústí nad Labem, 1.2.2023

 Předseda ČNCHS ČLS JEP