Vážení členové České neurochirurgické společnosti ČLS J.E.Purkyně,

Dovolte mi, abych všechny pozdravil jako nový prezident České neurochirurgické společnosti. Chtěl bych poděkovat svým dvěma předchůdcům prof.Suchomelovi a prof. Samešovi za to, že odvedli skvělou práci pro společnost. Díky jim jsme nyní i v oblasti vzdělávání samostatným oborem s vlastním základním kmenem i specializační přípravou. Výbor a jeho funkcionáři aktivně komunikovali s institucemi, důležitými pro naši existenci – s ministerstvem, pojišťovnami, ČLS i s dalšími odbornými společnostmi. Naše společnost je viditelná i mezinárodně. Je potěšitelné, že stále více kolegů si buduje respekt na mezinárodní úrovni a zastává nejrůznější pozice v evropských i světových neurochirurgických organizacích. Pozice naší společnosti je momentálně doma i v zahraničí stabilní a pevná.

Výsledek této krátké analýzy je pro mě o to více zavazující. Je třeba naši pozici nadále upevňovat a nepřipustit ztrátu „dobytých území“. Výbor společnosti a jeho funkcionáři budou nadále aktivně pracovat na všech úsecích důležitých pro naši činnost, ať už se jedná o DRG Restart, Akreditační komisi, SOR a spolupráce s lékařskými fakultami a další. Výbor společnosti bude cílevědomě podporovat mezinárodní kontakty na všech možných úrovních. Sílu společnosti ale netvoří jen výbor a jeho činnost, ale aktivita všech jejích členů. Rád bych apeloval na všechny členy naší společnosti, aby každý dle svých možností přispěl k rozvoji české neurochirurgie. Mladí kolegové tím, že odpovědně a cílevědomě přistoupí ke svému kvalifikačnímu rozvoji, starší tím, že budou ve větší míře prezentovat a publikovat svoje kvalitní výsledky nejen doma, ale i v zahraničí.

Do roku 2019 bych chtěl všem popřát pevné zdraví, štěstí a úspěchy v osobním i pracovním životě.

S úctou

Prof.MUDr.Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Předseda ČNCHS ČLS JEP