Členové výboru společnosti a revizní komise (volební období 2018 - 2022) 
prezident
prof. MUDr. Smrčka Martin, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika FN a LF MU
Jihlavská 20
62500 Brno
tel: 532232884
smrcka.martin@fnbrno.cz
víceprezident
prof. MUDr. Sameš Martin, CSc.
Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice
Sociální péče 12a
40113 Ústí nad Labem
tel: 477112873
martin.sames@mnul.cz
vědecký sekretář
doc. MUDr. Lipina Radim, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN a LF OU
17. listopadu 1790
70852 Ostrava - Poruba
tel: 595-376470
radim.lipina@fno.cz; radim.lipina@gmail.com
pokladník
prim. doc. MUDr. Přibáň Vladimír, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení FN
alej Svobody 80
30460 Plzeň
tel: 377-104371
v.priban@centrum.cz
členové výboru
prof. MUDr. Beneš Vladimír, DrSc.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-202950
Vladimir.Benes@uvn.cz
prof. MUDr. Suchomel Petr, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice
Husova 10
46063 Liberec
tel: 485-312707
petr.suchomel@nemlib.cz
prim. MUDr. Klener Jan
Neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha 5
tel: 257-273091
jan.klener@homolka.cz
doc. MUDr. Česák Tomáš, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN
Sokolská 581
50005 Hradec Králové
tel: 495-833315
cesak@fnhk.cz; cesak.tomas@seznam.cz
MUDr. Fiedler Jiří, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387-87 6011
fiedler@nemcb.cz
doc. MUDr. Netuka David, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6
tel: 973-202968
david.netuka@uvn.cz
Revizní komise:
předseda RK
doc. MUDr. Brichtová Eva, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny
Pekařská 53
65691 Brno
tel: 543182688
brichtovae@seznam.cz
člen RK
MUDr. Vachata Petr, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice
Sociální péče 12a
40113 Ústí nad Labem
člen RK
prim. MUDr. Filip Michal, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
76275 Zlín
tel: 577-552131
filip@bnzlin.cz