Problematika neuroonkologické chirurgie

Pořadatel Termín Název kurzu specializační přípravy
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

termín po domluvě

Neuroonkologie
Nemocnice Na Homolce Praha termín po domluvě Neuroonkologická stáž
Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové termín po domluvě Neuroonkologie
Neurochirurgická klinika FN Olomouc termín po domluvě Nádory mozku
Neurochirurgická klinika FN Ostrava termín po domluvě Neuroonkologická stáž
Neurochirurgické oddělení FN Plzeň termín po domluvě Neuroonkologie

Neurochirurgická klinika Univerzity J.E. Purkyně

a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

termín po domluvě Neuroonkologie a nádory baze lební

Neurochirurgická klinika 3. LF UK

a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

termín po domluvě Neuroonkologická chirurgie
Neurochirurgická klinika ÚVN Praha termín po domluvě Neuroonkologická stáž
NCH KNBT a.s., Zlín termín po domluvě Nádory CNS – perioperační zobrazení