Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Předkládáme Vám abecedně seřazené výsledky voleb

 • Výbor společnosti (11členů)
  • Česák,
  • Fiedler,
  • Jančálek,
  • Klener,
  • Lipina,
  • Netuka,
  • Přibáň,
  • Sameš,
  • Smrčka M.,
  • Suchomel,
  • Vaverka

 

 • Revizní komise (3 členové)
  • Brichtová,
  • Filip,
  • Vachata.

S pozdravem
doc Náhlovský, předseda volební komise