Krátká informace z jednání WFNS Executive Committee Meeting 2015

Ve dnech 8. – 12.9.2015 se konal 15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS). WFNS sdružuje 115 národních a 5 kontinentálních společností a reprezentuje 30 tisíc neurochirurgů na světě. WFNS je řízena výkonným výborem (Executive Committee, EC), každou společnost v tomto výboru reprezentují dva delegáti (Senior Delegate, Second Delegate).

Jednání Executive Committee (EC) probíhalo celý čtvrtek 10.9.1015 . Delegáty za Českou republiku byli M. Sameš a T.Česák, EANS zastupoval V. Beneš a CENS E. Zvěřina. Jedním z hlavním bodů byla volba prezidenta na období 2017-2021 (President – elect). Nominating Committee WFNS doporučila Helmuta Bertalanffyho z Německa, druhým kandidátem (from the floor) byl Franco Servadei z Itálie. V tajné volbě klasickými hlasovacími lístky zvítězil F. Servadei.

V dalším jednání byl volen hostitel pro Interim Meeting WFNS v roce 2019, z kandidátů Malajsie (Kuala Lumpur), Austrálie (Gold Coast), Čína (Peking) zvítězila v elektronickém hlasování Čína (Peking). O pořádání světového kongresu WFNS v roce 2021 se ucházelo 5 zemí – Kolumbie (Bogota), Arabské emiráty (Dubai), Japonsko(Yokohama), Indonésie (Bali), Jihoafrická republika (Cape Town). Ve volbě pomocí elektronického zařízení zvítězila Kolumbie.

Příští světový kongres se bude konat 20.-25.8. 2017 v Istanbulu, pořádajícím prezidentem kongresu bude Igor Ture.

 

Více informací na www.wfns.org

prof. M. Sameš

Prezident ČNCHS