Informace o atestačních zkouškách v roce 2017

Atestace pro rok 2017 se konají na Neurochirurgické klinice dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol v Praze. Předsedou SOR pro rok 2017 je Doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.

 

Termín atestační zkoušky: 11. prosince 2017 od 10:00 hod.

Místo konání: Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol, Dětská nemocnice, snížené přízemí, uzel A, zasedací místnost

Přihlášení atestanti: MUDr. Josef Kašík (Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce), MUDr. Miroslav Cihlo (Neurochirurgická klinika LFUK a FN v Hradci Králové)

 

Atestační zkoušky v roce 2018 se budou konat 5.12.2018 na Neurochirurgické klinice LF UK v Plzni, předsedou SOR pro rok 2018 bude Doc. Přibáň.