Založení Cerebrovaskulární sekce ČNCHS

Vážení členové ČNCHS,

oznamujeme, že v rámci schůze Výboru ČNCHS dne 24. ledna 2024 byla založena Cerebrovaskulární sekce ČNCHS. Podrobnosti o fungování této sekce, zápisy ze schůzí a další dokumenty naleznete v samostatné části webu ČNCHS, podobně jako je tomu u Sekce akutní neurorehabilitace.

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., prezident ČNCHS