Prohlášení prezidenta společnosti k aktuální situaci

Vážení kolegové,
vzhledem k okolnostem vám píši možná poněkud pozdě, ale kvůli kybernetickému útoku na FN Brno jsem obnovil poštu až nyní. Nemocnice stále nemá sítě zdaleka v pořádku, vůbec například nefunguje prohlížení CT a MR a už vůbec ne systém PACS.
Nicméně cítím povinnost se vyjádřit k zajištění neurochirurgického servisu v souvislosti se současnou koronavirovou krizí. Vidím zde dva klíčové body, které by měly být simultánně naplněny:
1) Zamezit co nejvíce šíření koronaviru mezi neurochirurgickým personálem a našimi pacienty
2) Být schopni zajišťovat i v této době akutní a neodkladnou péči
Vzhledem k tomu, že jsme velmi úzká a nezastupitelná medicínská specializace, nemělo by dojít k tomu, že se octne najednou několik neurochirurgických pracovišť (nedej bože všechna) v karanténě (viz příklad Plzně). Domnívám se proto, že na našich pracovištích bychom měli provést taková organizační opatření, která i v případě kontaktu s pozitivitou na Covid, umožní pokračování v práci a karanténu uvalit například jen na část zaměstnanců. To, že jsme prakticky zrušili ambulantní provoz a elektivní operativu, by nám tato opatření mělo umožnit zavést. Jsem přesvědčen o tom, že v této chvíli již většina našich neurochirurgických pracovišť (možná všechna) takto koná. Není ale na škodu to takto jasně deklarovat. Nasazování lékařů neurochirurgů do první linie v rámci např. triáže pacientů v nemocnicích je z důvodů, uvedených v tomto prohlášení, nevhodné a může vést ve svých důsledcích k restrikci akutní neurochirurgické péče v regionu.
S přátelským pozdravem,

Váš Martin Smrčka

Brno, 30.03.2020

Prof.MUDr.Martin Smrčka, Ph.D., MBA

Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP