Zpráva z Výročního kongresu ČNCHS v Hradci Králové

Ve dnech 8. – 10. 11. 2023 se konal v kongresovém hotelu Aldis v Hradci Králové celostátní sjezd České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Tématicky byl kongres velice pestrý. Zabýval se všemi základními subspecializacemi oboru, tedy onkoneurochirurgií, cévní neurochirurgií a dětskou neurochirurgií. Celý blok byl věnován dynamicky se rozvíjející spondylochirugii. Jedním z témat sjezdu byly i nové postupy a technologie, které si našly v posledních letech v neurochirurgii uplatnění.

Kongres byl pořádán Nadačním fondem pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové spolu s organizační podporou firmy Guarant pod patronací ředitele Fakultní nemocnice MUDr. Aleše Hermana, Ph.D. a děkana Lékařské fakulty prof. MUDr. Jiřího Manďáka, Ph.D. Záštitu nad celou akcí převzal Magistrát města Hradec Králové reprezentovaný primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D. a Královéhradecký kraj v čele se svým hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem, kterého zastoupil ekonomický náměstek pan JUDr. Ing. Rudolf Cogan,Ph.D.

Kongresu se zúčastnilo přes 150 lékařů a 80 sester, které zaplnily svým odborným programem čtyři přednáškové bloky v sále Panorama.

Úvod kongresu se v hlavním přednáškovém sále nesl ve slavnostním duchu s krátkými příspěvky garantů, kteří popřáli akci odborný i společenský úspěch. Přednosta kliniky doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. ve svém úvodním příspěvku připomněl začátky neurochirurgie v Hradci Králové. Vyzdvihl především historickou roli akademika Rudolfa Petra, který v roce 1952 založil v Hradci Králové první samostatnou neurochirurgickou kliniku v tehdejším Československu. Osvěžením úvodního bloku se bezesporu stala prezentace Mgr. Zuzany Petrof Ceralové, která popsala historický vývoj hradecké firmy Petrof zaměřující se na výrobu pian.

Další bloky odborných přednášek byly vyplněny příspěvky předních českých a slovenských neurochirurgů a spondylochirurgů. Ozdobou sjezdu se stala sekce renomovaných zahraničních hostů představující současnou špičku v Evropě i ve světě. První dva hosté z Paříže se prezentovali velice impozantně. Prof. Kévin Beccaria, MD, Ph.D. přednesl své bohaté zkušenosti s dětskou operativou meduloblastomů, prof. Sébastien Froelich, MD, Ph.D. upoutal auditorium excelentní přednáškou o kombinovaných přístupech k lézím baze lební. Prof. Fady Charbel, MD, Ph.D. z Chicaga se svým filosofickým pojetím přednášky připomněl nutnost sebereflexe v oboru, který je náročný a krásný zároveň. Zahraniční sekci doplnil hradecký neurointervenční neuroradiolog prof. Antonín Krajina, který svým příspěvkem připomněl historické souvislosti endovaskulárních intervencí ve FNHK. Své vystoupení doplnil aktuální přednáškou o vlastních zkušenostech při léčbě durálních AV zkratů.

Čtvrteční společenský večer byl rozdělen do dvou částí. První se odehrála v Kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde duo Václav Uhlíř (varhany) a Jiří Stivín (flétny) doslova nadchlo účastníky kongresu směsicí jazzové i klasické barokní hudby. Pokračování kongresu v reprezentativních prostorách Petrof Gallery přispělo nejenom k vynikající prezentaci místní firmy, ale poskytlo navíc i důstojný prostor pro společenský večer vyplněný živými diskuzemi mezi jednotlivými účastníky.  V rámci slavnostního úvodu byli oceněni Čestným členstvím ČNCHS prof. Charbel, prof. Froelich a prof. Krajina za významné zásluhy o rozvoj české neurochirurgie.

ČNCHS kongres konaný v novém kongresovém hotelu v Hradci Králové byl jak odborně, tak i společensky velice úspěšný. Návštěvníky byl hodnocen velice pozitivně. Hradečtí neurochirurgové jako organizátoři akce tak přispěli důstojným způsobem k oslavám 95. výročí vzniku Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 

V Hradci Králové 30.11.2023

 

doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.

Přednosta NCH kliniky FNHK

1.Mgr. Zuzana Petrof Ceralová, jednatelka firmy Petrof, při své prezentaci o historii a současnosti firmy Petrof.

1. Mgr. Zuzana Petrof Ceralová, jednatelka firmy Petrof, při své prezentaci o historii a současnosti firmy Petrof.

2.Společná fotka na závěr zahraniční sekce kongresu: (zleva) prof. Smrčka, prof. Beccaria (Paříž), prof. Krajina, prof. Charbel (Chicago), prof. Sameš, prof. Froelich (Paříž), doc. Petr (Innsbruck), doc. Česák, v pozadí prim. Fiedler.

2. Společná fotka na závěr zahraniční sekce kongresu: (zleva) prof. Smrčka, prof. Beccaria (Paříž), prof. Krajina, prof. Charbel (Chicago), prof. Sameš, prof. Froelich (Paříž), doc. Petr (Innsbruck), doc. Česák, v pozadí prim. Fiedler.

3.Prof. Krajina obdržel čestné členství ČNCHS, které předali doc. Česák a předseda ČNCHS prof. Sameš

3. Prof. Krajina obdržel čestné členství ČNCHS, které předali doc. Česák a předseda ČNCHS prof. Sameš