Výroční sjezd ČNCHS 13.-15.10.2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

organizátory kongresu byl zprovozněn web Výročního kongresu 2020 a 2021 v Českých Budějovicích. Odborný program garantuje FN USA a Nemocnice České Budějovice. Organizační agendu řeší Nemocnice České Budějovice.

Odkaz na výroční sjezd i na předkongresový mikrovaskulární workshop na potkanech a dry vessels je zde.

Těšíme se na setkání s vámi

Organizační výbor