Bioimplantologie 2017

Vážené dámy a pánové,

je mi milou povinností Vás pozvat na tradiční mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2017“, která je v pořadí již devátá. Akci ve dnech 20. – 21. dubna 2017 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádají Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Kmenové buňky, Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství, Seeding buněk, jejich růst a transformace, Klinická aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty bioimplantologie a tkáňového inženýrství a v neposlední řadě Legislativa a systém kvality“. Našim cílem je uspořádat vědeckou konferenci a zároveň i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou panelových diskuzí.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference což významně přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

MUDr. Barbara Kubešová
za programový výbor konference